آموزش

همانطور كه می دانید، بخشی از مسئولیت تربیت فرزندان در هر خانواده ای مربوط به دولت آن کشور است. این مسئولیت تحت عناوینی از جمله تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، سواد آموزی، بارآوردن، تحصیل و .... اجرا می شود. شروع آموزش و پرورش در ایران را می توان از دوره قاجاریه با تاسیس مدرسه دارالفنون دانست که سبب شد تا علاوه بر ایجاد یک سیستم آموزشی، تغییرات گسترده ای در آن به وجود آید.

هویت حرفه ای خود را مدیریت کنید. شبکه حرفه ای خود را بسازید و با آن درگیر شوید.

در کمتر از پنج دقیقه کسب و کار خود را در ژیکام ثبت کنیم و برند خود را خلق نماییم

ثبت کسب و کار

پرطرفدارترین ها

در خبرنامه ژیکام ثبت نام کنید و هر شنبه، از آخرین اتفاقات دنیای کسب و کارها و تخفیفات هیجان انگیز با خبر شوید !

تا کنون 2091 نفر در خبرنامه ژیکام عضو شده اند، جای شما خالیست

عضویت!