31590
زمانی که بذر یک گیاه بامبو کاشته می‎شود، در چهار سال اول، چیزی از زمین بیرون نمی‎آید. در سال پنجم، جوانه کوچک بامبو از زیر خاک نمایان می‎شود و به ‎ناگاه بعد گذشت چند ماه، ارتفاع بامبو به بیش از سی متر می‎رسد...
نکته اینجاست که تلاش باغبانی به ثمر می‎رسد که چهار سالِ مداوم، خستگی‎ناپذیر و با ایمان به کسبِ نتیجه مطلوب، علیرغم ندیدن کوچکترین واکنشی از زمین، به آب دادن بذر بامبو ادامه دهد. 🏋️‍♂️ درسته! در تمرینات ورزشی نتایج زود به دست نمي آيند و حاصل تلاش زیاد و صبر هستند.


دیگر ژمدیاهای حس خوب زندگی

در خبرنامه ژیکام ثبت نام کنید و هر شنبه، از آخرین اتفاقات دنیای کسب و کارها و تخفیفات هیجان انگیز با خبر شوید !

تا کنون 2091 نفر در خبرنامه ژیکام عضو شده اند، جای شما خالیست

عضویت!