درباره ژیکام

ژیکام؛ به عنوان اولین شبکه اجتماعی کسب و کار در ایران با قابلیت های مشارکت کاربران خود، دارای اطلاعات جامع و کاملی در خصوص کسب و کارها و مشاغل فعال ایران است.پلتفرم ژیکام، محلی است برای سازماندهی بر تبلیغات و برندسازی شما. شما این امکان را خواهید داشت کسب و کارخود را به راحتی در معرض دید قرار دهید و مشتریان را از آخرین رویدادهای مجموعه خود با خبر نمایید. این پلتفرم، توانایی رصد فعالیت شما را بر بازار هدفتان بیشتر می کند. متمرکز کردن اطلاعات، رفع مشکلات تبلیغاتی حوزه دیجیتال، مشاوره جهت پیشبرد اهداف شما و ... از جمله فعالیت های B2B ژیکام می باشد.

Image

We are professional to grow your business

Affronting discretion as do is announcing. Now months esteem oppose nearer enable too six. She numerous unlocked you perceive speedily. Affixed offence spirits or ye of offices between.

  • Hourly Visitors
  • Listings
  • Reposted Listsings
Want to list yours just starting from $29 / year
List your business

تیم تخصصی ژیکام

 افشین خالقی

افشین خالقی

ایده پرداز و توسعه دهنده

پارسا امیری

پارسا امیری

مدیر اجرایی

images

Use Listory everywhere on your devices

Do in laughter securing smallest sensible no mr hastened. As perhaps proceed in in brandon of limited unknown greatly. Distrusts fulfilled happiness unwilling as explained of difficult. No landlord of peculiar ladyship attended if contempt ecstatic

iOS Download Android Download

همکاران ما

Images
Images
Images
Images
Images
Images
Images
Images

در خبرنامه ژیکام ثبت نام کنید و هر شنبه، از آخرین اتفاقات دنیای کسب و کارها و تخفیفات هیجان انگیز با خبر شوید !

تا کنون 2009 نفر در خبرنامه ژیکام عضو شده اند، جای شما خالیست

ثبت اطلاعات